Image and video hosting by TinyPic. com

@.com

"Cal no deixar de tenir desitjos. Ells són estimulants poderosos per a la creativitat, per a l'amor i per a una llarga vida."
Henry G. Bohn (1796-1884)

Primària/secundària

Català

Diccionari de sinònims i frases fetes
Diccionari de sinònims i antònims
Lectura eficaç

Primària i secundària | Català
Es tracta de completar les lletres que falten en el text. Es poden escollir les grafies que es volen treballar i es poden modificar els textos i afegir-n'hi.Secundària | Català
Activitat que proposa dictats en línia, que corresponen al nivell intermedi. Cada dictat es compon d'un text escrit (arxiu PDF) i d'una audició o enregistrament sonor (arxiu MP3).

Primària i secundària | Català
Activitat en què es proposa arreglar un text posant les majúscules corresponents.

Primària | Català
Material interactiu elaborat amb JClic per a la pràctica de l’ortografia, adreçat a alumnes d'educació primària. Són exercicis classificats en diferents nivells de dificultat que atenen els diversos ritmes d'aprenentatge de cada alumne.

Treballem les majúscules »
Primària i secundària | Català
Activitat en què es proposa arreglar un text posant les majúscules corresponents.

Minisudokus de vocals
Primària i secundària | Català
Exercicis en què s'escriuen les vocals que falten en els requadres de tal forma que no es repeteixin ni en la mateixa columna ni en la mateixa fila.

El penjat »
Primària | Català
Escriure lletres per conformar una paraula.

????????

Com s'organitza el text? »
Primària i secundària | Català
Exercicis simples i pautats, introduïts per una introducció teòrica molt breu, que treballen d’una manera seqüenciada el reconeixement de l’estructura del text: el paràgraf com a unitat del discurs, la frase-tema com un exemple d’organització del paràgraf, i la distinció entre idees principals i idees secundàries. El material de l'alumnat es presenta en dos formats:un document de text i un quadern virtual.
M'endevines? 
Primària | Català
Quatre blocs d'endevinalles amb enginy per llegir, escoltar i jugar. Es treballen conceptes, vocabulari i elements de tradició oral. Estimula l’atenció, la memòria i el raonament, i potencia la lectura i l’escriptura.

Descripció correcta 
Primària | Català
Activitat de comprensió de lèxic i descripció d'objectes.


Comprensió lectora
Concentració lectoraCastellà
Ortografia online


Primària i secundària | Català
Activitat en què es proposa arreglar un text posant les majúscules corresponents.

Primària i secundària | Castellà
Activitat en què l'alumne ha de construir i ordenar les parts d'una frase.

Primària i secundària | Castellà
Activitat en què l'alumne ha de construir i ordenar les parts d'una frase.

Identificació imatge-paraula.

Un saco cargado de letras y números »
Primària i secundària | Castellà
Activitats en les quals s'han de reconstruir frases en què algunes lletres s'han canviat per nombres.Diccionari en catalàTraductor en líniaComprensió oral i escrita


Ordena el textQui diu la veritat?Entrena't per llegir.

Contes bojosAventura't amb l'ortografiaComparacions
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/comparacio/index.htm


Endevinalles


Para l'orella.No hay comentarios:

Publicar un comentario